parafia św. Krzysztofa

w Podkowie Leśnej

Msze święte

niedzielne:
7.30; 9.30; 11.00; 13.00; 18.00

w dni powszednie:
7.00; 18.00

Spowiedź - pół godziny przed mszą świętą i w pierwszy piątek miesiąca od 16.30 do 18.30.

nasi kapłani

ks. kanonik Wojciech Osial

proboszcz od 2001 r.
tel.: 22 758-92-22, 22 729-12-83

ks. Krzysztof Dowalewski

wikariusz od 2018 r.

ks. Jacek Maliszewski

wikariusz od 2016 r.

kancelaria parafialna

czynna w dni powszednie w godz. 9.00-10.00 oraz 16.30-17.30;
tel. 22 758-92-22

przygotowania do sakramentu małżeństwa: zobacz informacje dla narzeczonych

adres i nr konta

adres parafii:

Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej,
ul. Jana Pawła II 7,
05-807 Podkowa Leśna
sw.krzysztof.podkowa@gmail.com

nr konta parafii:

54 9291 0001 0090 4845 2000 0010

obsługa strony, pytania, wyznania:
Marcin Trepczyński, lektor
mercyn@o2.pl

historia kościoła

początki

W Mieście-Ogrodzie powinien znajdować się również Kościół-Ogród -- postanowili członkowie Komitetu Budowy Kościoła w Podkowie Leśnej, który zawiązał się w 1932 r. Kościół zlokalizowano w oddaleniu od głównego traktu ulicznego na działce liczącej 4413 m kw.

Projekt Brunona Zborowskiego, Profesora Politechniki Warszawskiej, został zainspirowany pawilonem polskim prezentowanym na wystawie w Paryżu w roku 1932, z oszklonymi drzwiami, wychodzącymi na teren zieleni z pergolami i niskim murkiem z piaskowca.Gospodarzami i budowniczymi kościoła w Podkowie Leśnej byli sami mieszkańcy, którzy samodzielnie zebrali fundusze. Uroczyste położenie kamienia węgielnego odbyło się 11 listopada 1932 roku z udziałem ofiarodawców -- przedstawicieli klubów motoryzacyjnych i lotniczych oraz licznie zgromadzonych innych gości.

powstaje kościół

Budowa trwała od kwietnia do listopada 1933 r. 5 listopada tego roku abp Antoni Szlagowski poświęcił nowy kościół. W roku 1934 prof. Zygmunt Hellwig, znany projektant ogrodów, przygotował projekt zazielenienia, zrealizowany póżniej wraz z miejscowymi fachowcami -- Eweliną Krzyżewską, Władysławem Milewskim i Kujathem. Pergole, dach nad pergolą i murki wykonano dopiero w roku 1943 z kamienia przywiezionego w 1939 r. (tuż przed wybuchem wojny).

W czasach powojennych nie mogło być mowy o dalszym urządzaniu przykościelnego ogrodu czy rozbudowie samego kościoła, mimo że w tej sprawie kierowano liczne petycje do władz. Dopiero w roku 1964 ks. dr Franciszek Bartański otrzymał zatwierdzenie projektu i zezwolenie na rozbudowę istniejącej już wtedy tzw. "Kancelarii", stojącej przy kościele.

W czerwcu Kuria mianowała nowego proboszcza, który jako wikariusz-adiutor objął urząd 31 lipca 1964 r. Ks. Leon Kantorski już 15 sierpnia tego roku rozpoczął budowę plebanii i przystąpił do urządzania ogrodu na terenie przykościelnym.

W latach 1985-1988, w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków uczestnictwa w liturgii, kościół rozbudowano wg projektu arch. Janusza Tofila i inż. Andrzeja Gierosa. Wyłoniona w zamkniętym konkursie koncepcja obejmowała powiększenie nawy głównej o 250 m², utrzymanie dotychczasowego stylu istniejącej świątyni, zachowania przejazdu dla pojazdów biorących udział w autosacrum, otwarcie widoku na prezbiterium z nawą główną oraz stworzenie przylegającej do niej przeszklonej przestrzeni dla matek z dziećmi. Wnętrza uświetniają dzieła prof. Stanisława Słoniny oraz prof. Kazimierza Gustawa Zemły.

ogród

Twórcą projektu i kontynuatorem realizacji ogrodu był dr. Zdzisław Bąkowski, a konsultantem architekt krajobrazu Alicja Lipińska.Wedle projektu Zdzisława Bąkowskiego teren ogrodu przykościelnego podzielono na 8 tematycznych sektorów: